List otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego przygotowali przedstawiciele sektora recyklingu i gospodarki odpadowej. Dokument dotyczy włączenia programu „Polskie Re-Surowce” do listy programów flagowych w ramach Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (SOR).

Według autorów listu uwzględnienie programu „Polskie Re-Surowce” wpłynie znacząco na przejście polskiej gospodarki w kierunku modelu gospodarki obiegu zamkniętego. Projekt wsparłby SOR w ramach jednego z kluczowych dla krajowej gospodarki sektorów strategicznych pod nazwą “sektora odzysku materiałowego odpadów”.

Dostęp do wysokiej jakości surowców z recyklingu zmniejsza ryzyko niedoboru dostaw surowca koniecznego przy produkcji niskoemisyjnych technologii w obszarze energetyki oraz obrony i zwiększenia niezależności polskiej gospodarki od dostaw surowców strategicznych z niestabilnych rynków – czytamy w liście.

Ustawa jak dla elektromobilności

Branża wnioskuje, aby dla wsparcia rozwoju polskich technologii utworzyć ustawę podobną do tej o elektromobilności. Kompleksowy program miałby zawierać “system rozwiązań o charakterze prawnym, ekonomicznym, organizacyjnym i inwestycyjnym”.

Plan rozwoju sektora recyklingu miałby dotyczyć wszystkich uczestników występujących w łańcuchu zagospodarowania odpadów od producentów (wytwórców), podmiotów zbierających i przetwarzających odpady (w tym innowacyjni recyklerzy) aż do producentów wyrobów wykorzystujących metale w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych przyjaznych dla środowiska.

Badania, rozwój i kontrakt branżowy

Autorzy listu zwracają też uwagę na potrzebę zainicjowania przez rząd programów badawczo-rozwojowych, które mogłyby się przyczynić do stworzenia skutecznych technologii w zakresie odzysku i ponownego wprowadzenia do obiegu surowców deficytowych i krytycznych.

W liście zaproponowano podpisanie kontraktu branżowego pomiędzy podmiotami publicznymi a reprezentantami danych sektorów. Dotyczyłby on m.in. określenia wspólnych działań w zakresie wykorzystania odpadów zgodnie z ideą gospodarki cyrkularnej. W ramach kontraktu powstanie również specjalny zespół zadaniowy. Jego praca skupi się na określeniu i wdrożeniu pakietu zadań – w tym katalogu instrumentów legislacyjnych, organizacyjnych, instytucjonalnych i finansowych.

Pełny tekst listu prezentujemy poniżej:

Czytaj więcej

Skomentuj