Na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku działa jedna z największych instalacji do pozyskiwania biogazu w Polsce. Zaletą pozyskiwania biogazu jest likwidacja odoru powstającego podczas naturalnych procesów gnilnych, którym podlegają składowane odpady.

Celem instalacji jest gospodarcze wykorzystanie biogazu z wysypiska jako paliwa do produkcji energii elektrycznej i cieplnej do zasilenia Zakładu oraz wyeliminowanie zagrożeń dla środowiska oraz uciążliwości zapachowych. Za odór wokół składowiska odpowiedzialne były gazy wydobywające się z hałdy odpadów. Teraz metan wypompowywany jest z pryzmy i spalany w generatorach. Powstaje ciepło i energia elektryczna. Choć bioelektrownia działa od niedawna efekty już są – znacznie ograniczona została emisja brzydkiego zapachu.

Praca całego systemu odgazowania sterowana jest automatycznie, a procedury kontroli i zabezpieczeń pozwalają na bezobsługowe działanie instalacji gazowej. Na powierzchni ok. 17 ha kwatery funkcjonuje 144 studni biogazowych. Studnie w zależności od miejsca wiercenia (głębokości zalegania odpadów) mają głębokość od 7 do nawet 30 metrów. Łączna głębokość wszystkich studni wynosi blosko 1800 metrów bieżących. Każda ze studni podłączona jest do zbiorczej stacji regulacyjno-pomiarowej biogazu, w której na bieżąco badane są parametry pozyskiwanego biogazu. Ze stacji regulacyjnej poprzez system rurociągów gaz dociera do bioelektrowni.

W bielektrowni zamontowane są agregaty prądotwórcze w celu wykorzystywania biogazu powstającego na składowisku odpadów do produkcji energii elektrycznej. Zamontowane agregaty prądotwórcze wyposażone są w zespoły odzysku ciepła w celu wykorzystywania powstającego w agregatach ciepła. Ciepło z agregatów dostarczane jest jako woda grzewcza 90/70 °C (stała temperatura zasilania).

Planowane pozyskanie energii szacowane jest na 9000 MWh/ rok, co stanowi zapotrzebowanie energetyczne około 620 gospodarstw domowych. Dzięki tej inwestycji Zakład Utylizacyjny stanie się samowystarczalny pod względem zapotrzebowania na ogrzewanie i prąd. Nadmiar energii elektrycznej Zakład odsprzedawać będzie operatorowi energetycznemu.

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj