Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zawarł drugą umowę o dofinansowanie ze środków unijnych zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Wsparcie w wysokości 32 mln zł otrzymała Gmina Buczkowice.

Pieniądze te przeznaczone zostaną na budowę gminnej kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i odcinka rurociągu tłocznego. Wartość całego projektu wynosi 43 mln zł. Podpisując w Katowicach umowę o dofinansowanie zadania wójt Buczkowic Józef Caputa zapowiedział, że przygotowane do realizacji są już kolejne etapy tej inwestycji, na powodzenie której liczą nie tylko zainteresowani mieszkańcy Buczkowic ale i sąsiednich gmin, którym dzięki temu też poprawi się standard życia.

Pozytywnie przeszły poszczególne etapy oceny także dwa kolejne wnioski na realizację projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, Ministerstwo Środowiska potwierdziło bowiem dofinansowanie gminom Wisła i Myszków. To przedostatni etap poprzedzający zawarcie umowy po zrealizowaniu warunków określonych w ministerialnych dokumentach.

Spośród 24 wniosków, które wpłynęły od 2008 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, siedem projektów otrzymało potwierdzenie Ministerstwa Środowiska jako Instytucji Pośredniczącej o przyznaniu dofinansowania z Funduszu Spójności na łączną kwotę ponad 252 ml zł.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj