Zarząd Budimex SA poinformował, że 23 lutego br. spółka podpisała wraz z zależną od siebie firmą FBSerwis SA list intencyjny z CIECH SA, CIECH Soda Polska SA, EEW Energy from Waste GmbH, EEW Energy from Waste Polska oraz miastem Inowrocław list intencyjny w sprawie budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów z Odzyskiem Energii o mocy wytwórczej 120 MWth. 

Instalacja w Inowrocławiu zapewniać ma odzysk energii, a jej podstawowym celem będzie zaopatrywanie zlokalizowanego w Inowrocławiu Osiedla Mątwy oraz należącego do Ciech Soda Polska Zakładu Produkcyjnego Inowrocław w energię cieplną w ilości ok. 850 GWh rocznie.

Podmiotem realizującym inwestycję będzie spółka celowa, której wspólnikiem i akcjonariuszem będzie EEW oraz FBSerwis, przy czym nie wyklucza się udziału innych podmiotów. Planuje się, że budowa instalacji rozpocznie się w 2024 r. i potrwa niespełna trzy lata, aż do jej uruchomienia w 2026 r. Strony zgodnie zadeklarowały, iż przy planowaniu realizacji inwestycji będą zwracały uwagę na zmniejszenie jej uciążliwości społecznej.

Jak dodają inwestorzy, to czy realizacja się uda, uzależnione jest od ziszczenia się wielu niepewnych warunków, w tym od pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę oraz pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z ustaleniami, instalacja będzie zasilana strumieniem odpadów innych niż niebezpieczne oraz innych niż obojętne w ilości do 310 ton rocznie, dostarczanych przez spółkę z Grupy FBSerwis. Budimex zobowiązał się wspierać FBSerwis w przedsięwzięciu swoimi zasobami ludzkimi, technicznymi i finansowymi, a także gotowy jest zostać generalnym wykonawcą obiektu.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj