Po podpisaniu między Gminą Besko a Konsorcjum Firm – Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo Wykonawcze „ELTECH” z siedzibą w Dębicy i Partnerem Konsorcjum – Zakład Budownictwa Ogólnego „MODUŁ” z Gorlic kontraktu na budowę oczyszczalni ścieków, wykonawca przejął plac budowy rozpoczynając tym samym roboty ziemne.

Wartość zadania wyniesie 963 390 euro, z czego 85% wynosi bezzwrotna pomoc z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach zadania przewiduje się budowę reaktora biologicznego oraz budynku technicznego i jego wyposażenie. Ponadto zakres działań obejmować będzie przebudowę i budowę zewnętrznej sieci wodociągowej i elektrycznej, modernizację istniejącej pompowni ścieków oraz niezbędne prace przy drogach i chodnikach na terenie oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia umożliwi odbiór i oczyszczanie ścieków z terenu całej gminy Besko. Realizacja oczyszczalni potrwa 19 miesięcy i zakończy się w grudniu 2010 r. Tak krótki okres prac będzie wymagał bardzo dużego zaangażowania zarówno ze strony wykonawcy jak i inwestora. Dzięki realizacji przedsięwzięcia system odprowadzania i oczyszczania ścieków w gminie Besko spełni wymogi dyrektywy unijnej oraz prawodawstwa polskiego. Przyczyni się również do znaczącej poprawy jakości wody w rzece Wisłok.

źródło: besko.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj