W Wadowicach zakończono budowę kilkudziesięciu kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Mozliwość podłączenia zyskało 6 tys. mieszkańców.

W Wadowickim Centrum Kultury władze gminy podsumowały realizację projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji wadowickiej”.

 Realizacja projektu, który rozpoczął się w 2005 r. i trwał do końca 2009 r., odbywała się w ramach czterech niezależnych kontraktów budowlanych. Inwestycja o wartości 18,2 mln euro została dofinansowana z Funduszu Spójności kwotą 15 mln euro. W ciągu czterech lat wybudowano 54 km sieci kanalizacji sanitarnej i 16,1 km sieci wodociągowej, dwie przepompownie ścieków i cztery stacje hydroforowe.

źródło: malopolska.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj