W Wadowicach rozpoczęła się realizacja projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji wadowickiej”. Całkowite koszty realizacji projektu to 17,6 mln euro, z czego 85% objętych jest refundacją z Funduszu Spójności. Pozostała kwota to pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (inwestycyjna – ok. 1,3 mln euro i płatnicza – blisko 3 mln euro) oraz udział własny beneficjenta, czyli Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. W ramach inwestycji przewiduje się budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz modernizację zakładu uzdatniania wody w Wadowicach. Wykonawcą kontraktu jest Firma Budowlana WULKAN Piotr Pająk z Jaroszowic.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj