W Urzędzie Miejskim w Śremie zaprezentowano pierwsze założenia projektu nowych budynków mieszkaniowych na terenie gminy, które będą ogrzewane wodorem. 

W ramach nawiązanej współpracy, spółka SES Hydrogen należąca do Grupy Sescom ma dostarczyć technologię zeroemisyjnego kotła wodorowego na cele inwestycji. Dzięki temu gmina Śrem rozpocznie realizację zapotrzebowania na ciepło w myśl strategii klimatycznej i zrównoważonego rozwoju.

Unijna strategia energetyczna

Zastosowanie kotła wodorowego do ogrzewania nowych mieszkań umożliwi pozyskiwanie ciepła w sposób neutralny dla środowiska, dzięki wykorzystaniu obiegu zamkniętego oraz substratów spalania w postaci czystego wodoru i czystego tlenu. Docelowe zastosowanie
w urządzeniu wodoru produkowanego w procesie elektrolizy wody napędzanej energią pochodzącą z instalacji fotowoltaicznych zagwarantuje zeroemisyjność w całym łańcuchu produkcji i dystrybucji ciepła.

Unijna strategia energetyczna już dziś zakłada dywersyfikację źródeł energii, włączenie odnawialnego wodoru w plany klimatyczne państw członkowskich oraz zwiększenie jego wykorzystania w sektorach transportu, przemysłu i ogrzewnictwa, co ma wspierać ich skuteczną dekarbonizację. Opublikowany w 2021 r. przez Komisję Europejską pakiet propozycji legislacyjnych „Fit for 55” zawiera rozszerzone regulacje dotyczące m.in. zwiększenia efektywności energetycznej i zmniejszenia emisyjności budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych.

Czytaj więcej

Skomentuj