Wczoraj podczas uroczystej ceremonii w sali obrad plenarnych Parlamentu Europejskiego, ponad 350 miast całej Europy podpisując Porozumienie Burmistrzów, zobowiązało się do przekroczenia celu energetycznego UE zakładającego ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 20% do roku 2020.

– Większość wytwarzanej w Europie energii jest zużywana w obszarach miejskich. To w miastach trzeba będzie prowadzić i wygrać walkę ze zmianami klimatycznymi. Dlatego zaangażowanie, jakie wykazali burmistrzowie europejscy, podpisując Porozumienie Burmistrzów, budzi wielkie nadzieje, szczególnie w obecnych trudnych czasach – powiedział komisarz Piebalgs.

Przewodniczący Komitetu Regionów Luc Van den Brande w przemówieniu wygłoszonym na uroczystości podpisania Porozumienia powiedział: – Porozumienie Burmistrzów jest wspaniałą inicjatywą, która będzie dalej rozwijana we współpracy z Komitetem Regionów. Ambitne cele Europy dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zostaną osiągnięte jedynie, gdy władze lokalne i regionalne połączą siły i zaangażują się w działania na partnerskich zasadach. Porozumienie nie jest przeznaczone wyłącznie dla dużych miast: do jego podpisania i do podjęcia zobowiązań w zakresie ochrony środowiska należy zachęcać również mniejsze miasta, a także całe regiony. Komitet Regionów rozważa też koncepcję utworzenia sieci dla miast i regionów będących sygnatariuszami porozumienia, pomagającej im w wymianie najlepszych praktyk, idei i doświadczeń.

Ponad 100 burmistrzów europejskich wzięło udział w uroczystości, której przewodniczyli: przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, komisarz UE ds. energii Andris Piebalgs, przewodniczący Komitetu Regionów Luc Van den Brande, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Alejo Vidal Quadras, burmistrz Budapesztu Gábor Demszky, burmistrz Hamburga Ole von Beust, burmistrz Madrytu Alberto Ruiz Gallardón, burmistrz Rygi Jānis Birks i burmistrz Växjö (Szwecja) Bo Frank.

Z uroczystością zbiegło się dzisiejsze otwarcie witryny internetowej Porozumienia Burmistrzów, która ma funkcjonować jako portal sieciowy i platforma wsparcia zarówno dla miast uczestniczących w inicjatywie, jak i dla obywateli. Nowa witryna www.eumayors.eu będzie zawierać wiadomości dotyczące działań Porozumienia i fotografie dokumentujące przebieg tych działań, a także informacje o zaangażowanych miastach.

źródło: KE

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj