10 lipca w Warszawie Zarząd Spółki ProNatura zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneks do umowy o dofinansowanie Projektu oraz umowę preferencyjnej pożyczki inwestycyjnej na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Jednym z zabezpieczeń spłaty preferencyjnej pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW jest umowa poręczenia jej spłaty przez Miasto Bydgoszcz.

Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie oraz umowy preferencyjnej pożyczki inwestycyjnej stanowi domknięcie montażu finansowego Projektu. Umowę preferencyjnej pożyczki inwestycyjnej zawarto na podstawie promesy udzielonej Spółce przez  NFOŚiGW w dniu 4 listopada 2010 r.

Bydgoska spalarnia ma powstać do końca 2015 roku. Całkowity koszt inwestycji wynosi 561 mln złotych netto. Blisko 330 mln złotych na realizację inwestycji pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, 180 mln złotych zabezpieczy preferencyjna pożyczka inwestycyjna z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostała kwota zostanie pokryta z preferencyjnej pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz wkładu własnego ProNatury.

źródło: bydgoszcz.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj