Spółka ProNatura ogłosiła nowy przetarg na wykonawcę odpowiedzialnego za projekt i budowę spalarni odpadów w Bydgoszczy.

Zainteresowani kontraktem mają 45 dni na składanie ofert. Wyłoniony w przetargu wykonawca odpowiedzialny będzie za projekt i budowę zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych, kompostowni na odpady biodegradowalne w Bydgoszczy oraz stacji przeładunkowej w Toruniu.

Ogłoszenie kolejnego przetargu zapowiadano już 16 maja 2012 rok w dniu unieważnienia poprzedniego postępowania. W kwietniowym orzeczeniu Krajowa Izba Odwoławcza nakazała odrzucić wybraną ofertę Mostostalu Warszawa. W ponownej ocenie, za najkorzystniejszą uznano droższą o ponad 140 mln zł, ofertę konsorcjum PBG SA. Ze względu jednak na wysoką cenę oferty i brak możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, przetarg unieważniono.

– Z orzeczeń KIO wynika, że błędy w unieważnionym postępowaniu zawierały złożone oferty, w treść których Zamawiający nie może ingerować. Liczymy, że w ramach nowej procedury błędy te zostaną wyeliminowane przez potencjalnych wykonawców – mówi Marcin Janczylik, rzecznik ProNatury. – Z naszych analiz wynika, że inwestycja zostanie zrealizowana terminowo, do końca 2015 roku – dodaje.

Spalarnia powstanie na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Rocznie zamieniać będzie w energię około 180 tysięcy ton odpadów z Bydgoszczy, Torunia oraz z gmin powiatów bydgoskiego i toruńskiego. Blisko 330 mln złotych na realizację inwestycji pochodzi ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj