W Bydgoszczy na terenie ujęcia wody Las Gdański na osiedlu Leśnym i w Wieży Ciśnień na Szwederowie, w zabytkowych obiektach Miejskich Wodociągów i Kanalizacji otwarto Muzeum Wodociągów.

Otwarcie muzeum zbiegło się z uroczystym podsumowaniem unijnego projektu „Ścieżka edukacji ekologicznej na bazie zabytkowych obiektów Hali Pomp i Wieży Ciśnień”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013. Jego realizacja rozpoczęła się w 2010 roku, a koszt wyniósł ok. 13 milionów złotych, w tym wsparcie unijne 6 mln zł.

Projekt obejmował remont, renowację i adaptację na cele muzealne i dostosowanie do potrzeb edukacji zabytkowych obiektów w Lesie Gdańskim i ich otoczenia oraz Wieży Ciśnień. W obu miejscach eksponowane są pamiątki – stare urządzenia, zdjęcia, dokumenty, makiety – związane z wodociągami i przybliżające ich historię. Na osiedlu Leśnym powstała ścieżka edukacyjna, na której, podczas zajęć grupowych (po uprzednim zgłoszeniu) prowadzone będą pokazowe lekcje dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także wychowanków przedszkoli i innych grup. Oprowadzać po niej będzie przewodnik. Możliwe będzie także zwiedzanie indywidualne przed dorosłych.

Na terenie ujęcia przy ul. Gdańskiej eksponowane są liczne, głównie zabytkowe urządzenia wodociągowe: hydranty i zdroje uliczne, pompy. Podziwiać na niej można replikę średniowiecznego rurmusa – urządzenia przed wiekami usytuowanego koło kościoła farnego, za którego pomocą w XV wieku ponad murem miejskim dostarczano do Bydgoszczy wodę z Brdy. Obejrzeć również można współczesne urządzenia: pompy, zasuwy, zawory; zajrzeć również do piętrowego kanału wodno- ściekowego z końca XIX wieku, będącego 15-metrową repliką podobnej budowli, której kilometry skryte są pod ziemią. Prawie wszystko  można dotknąć i zobaczyć, jak działa, co pozwoli zrozumieć sposób funkcjonowania urządzeń wodociągowych i proces gospodarczego pozyskiwania wody.

Prezentowane są również filmy, przedstawiające, między innymi: historię wody i sposobów jej pozyskiwania i wykorzystania od czasów starożytnych po współczesność, historię bydgoskich wodociągów oraz animacje obrazujące: obieg wody w przyrodzie (z procesami zjawisk atmosferycznych), przebieg procesów technologicznych pobierania wody głębinowej i powierzchniowej, jej oczyszczania i uzdatniania oraz innych związanych z jej pozyskiwaniem.

Liczne pamiątki zgromadzono również w Wieży Ciśnień. Obejrzeć w niej można, między innymi: drewniane rury wodociągowe, żetony na wodę, elementy wyposażenia dawnych łazienek i toalet, archiwalne zdjęci i dokumenty. Do dyspozycji zwiedzających będą również multimedialne infokioski, z cyfrowo zapisanymi informacjami wzbogacającymi wiedzę o wodzie i wodociągach.

Wielką atrakcją jest udostępniony zwiedzającym  taras widowiskowy na szczycie 45-metrowej wieży (najwyższego punktu w mieście), z którego podziwiać można, także przez 4 lunety panoramę Bydgoszczy. Pamiątką dla uczniów po zwiedzeniu „ścieżki ekologicznej” będzie „Cerytfikat Młodego Ekologa”.

źródło: bydgoszcz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj