Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Fordonie o nowoczesną spalarnię osadów pościekowych oznacza niższe koszty eksploatacji i stabilizację cen za dostarczanie wody i odbiór ścieków – przekonuje bydgoski magistrat.

W piątkowym otwarciu spalarni uczestniczyła zastępca prezydenta, Grażyna Ciemniak. – Realizacja inwestycji została w Brukseli oceniona jako modelowa. Władze europejskie proponowały wielu miastom, aby do Bydgoszczy przyjechały, by zobaczyć jak u unowocześnić sieć. Miasto Bydgoszcz jest w gronie liderów miast, które mają uporządkowaną gospodarkę osadami – mówiła zastępca prezydenta Grażyna Ciemniak.

"Bydgoska instalacja jest jedną z pierwszych tego typu w Polsce. Inwestycja została wysoko oceniona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termiczne przekształcanie osadów jest rozwiązaniem oszczędnym, przyjaznym środowisku i ludziom, co potwierdziły akredytowane laboratoria. Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, metoda ta zapewnia zachowanie podstawowego parametru utylizacji osadów w dużych miastach. W wyniku spalania otrzymujemy odpady, które składować można w bezpiecznych warunkach lub wykorzystywać jako dodatek do cementu" – czytamy na stronie Urzędu Miasta.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Bydgoskie wodociągi już od jedenastu lat  pracują nad uporządkowaniem gospodarki wodno – ściekowej w mieście.  Kończy się realizacja dwóch programów: Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny oraz Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II. Przekazanie do użytku ITPO, jest  jednym z najważniejszych realizowanych w ramach tych programów.

źródło: bydgoszcz.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj