6 maja unieważniono przetarg na wykonawcę odpowiedzialnego za projekt i budowę spalarni odpadów w Bydgoszczy. Spółka ProNatura rozpocznie nową procedurę przetargową.

Unieważnienie przetargu i ogłoszenie nowego postępowania  to jedno z rozwiązań branych pod uwagę przez inwestora po ostatnim orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej, która nakazała ponowne badanie i ocenę ofert oraz odrzucenie wybranej oferty Mostostal Warszawa S.A.  W myśl wyroku KIO, podstawą do odrzucenia tej oferty była jej niezgodność z treścią SIWZ.

Po odrzuceniu oferty Mostostal Warszawa, za najkorzystniejszą została uznana oferta konsorcjum, którego liderem jest PBG S.A.  – Podpisanie umowy z tym wykonawcą oznaczałoby zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia o ponad 140 mln złotych brutto, a takiej możliwości nie mamy. Ponadto wiązałoby się to ze wzrostem cen za unieszkodliwianie odpadów w instalacji – wyjaśnia Marcin Janczylik, rzecznik ProNatury, spółki komunalnej realizującej inwestycję. 

– Wybraliśmy najlepszy z możliwych wariantów zarówno z punktu widzenia inwestora jaki mieszkańców regionu, z którego odpady będą unieszkodliwiane w spalarni. W ciągu najbliższych dni ogłosimy nowy przetarg. Z naszych analiz wynika, że inwestycja zostanie zakończona do końca 2015 roku – dodaje rzecznik. 

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie odpowiedzialny za projekt i budowę zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych, kompostowni na odpady biodegradowalne, stacji przeładunkowej w Toruniu i uzyskanie stosownych zezwoleń na rozpoczęcie prac budowlanych. Rocznie spalarnia zamieniać będzie w energię około 180 tysięcy ton odpadów.

źródło: pronatura.bydgoszcz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj