Na zlecenie bydgoskiego magistratu wykonano wskaźnikowe badania chemiczne śniegu złożonego w rejonie Hali Widowiskowo-Sportowej „Łuczniczka” . Zdaniem naukowców nie ma zagrożenia skażenia Brdy.

Poboru próbek laboratorium dokonało dwukrotnie, w dniach 27 stycznia i 3 lutego 2010 roku. Badania śniegu złożonego bliżej brzegu Brdy nie wykazały przekroczeń w zakresie zawartości chlorków i produktów ropopochodnych (oleje mineralne).

Badania przeprowadzono zgodnie z normami zawartymi w Rozporządzeniu  Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

źródło: bydgoszcz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj