Sąd ukarał byłego wójta Czernichowa za nieprawidłowości przy rozbudowie oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej sprzed sześciu lat.

Radni ówczesnej kadencji zgłosili do prokuratury nieprawidłowości (poświadczenie nieprawdy przy odbiorze urządzeń), jakich się dopatrzyli przy tej inwestycji. Prokuratura sprawę umorzyła ze względu na niską szkodliwością czynu i chronienie interesu gminy przez byłego wójta.

Po umorzeniu sprawy przez prokuraturę, gmina w zeszłej kadencji złożyła do sądu prywatny akt oskarżenia.

W ubiegły wtorek sprawa została rozstrzygnięta: sąd skazał byłego wójta Zbigniewa M. i Marka K. na sześć miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata oraz pokrycie kosztów postępowania.

– "W pewnej części oddaje on sprawiedliwość, (…) jednak nikt nie przywróci szkód i wydatków, jakie gmina poniosła z powodu takich zaniedbań i marnotrawienia publicznych pieniędzy"- komentuje radny Jacek Podgórski, przewodniczący Rady Gminy w poprzedniej kadencji, który ujawnił nagrania rozmów Marka K. z inspektorami nadzorującymi modernizację.

Wyrok nie jest prawomocny.

Źródło: www.dziennik.krakow.pl

     

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj