Kończy się unijny program badawczy Caravel-Civitas II. Wczoraj w Krakowie przedstawiciele instytucji zaangażowanych w projekt oraz eksperci od transportu podsumowali jego efekty podczas seminarium „Innowacyjne rozwiązania transportowe – doświadczenia z realizacji projektu Caravel-Civitas”.

Miejskie wypożyczalnie rowerów, tele-bus, ekologiczne pojazdy w transporcie publicznym, wspólne rozwiązania taryfowe i biletowe w korytarzu drogowym Kraków – Krzeszowice, czy wreszcie promowanie ruchu rowerowego i pieszego w centrum miasta. To tylko niektóre efekty unijnego projektu Caravel-Civitas II, w którym Kraków uczestniczy od 2005 roku. We wtorek, 13 stycznia przedstawiciele instytucji uczestniczących w projekcie, a także eksperci w dziedzinie transportu, zastanawiali się nad korzyściami, jakie dla Krakowa przyniosły poszczególnie zadania realizowane w ramach tej unijnej inicjatywy.

– Podczas tych kilku lat udało się przetestować całą gamę koncepcji i narzędzi, które mają pomóc w rozładowaniu zatłoczonego komunikacyjnie centrum Krakowa. Ugruntowało to nasze przekonanie, że w Krakowie, szczególnie w rejonach mocno zurbanizowanych, priorytet powinna mieć czysta ekologicznie komunikacja zbiorowa, a także ruch rowerowy i pieszy – mówił podczas seminarium Kazimierz Bujakowski, zastępca prezydenta Krakowa.

Projekt CARAVEL to jeden z czterech programów realizowanych w ramach unijnej inicjatywy CIVITAS, adresowanej do miast, które złożyły najlepszą ofertę na działania związane z realizacją zrównoważonego rozwoju transportu. Partnerami projektu były: Kraków, Genua, Stuttgart oraz Burgos. W ramach inicjatywy realizowano kilkanaście przedsięwzięć, których wdrożenie miało przynieść efekty w postaci poprawy dostępności komunikacyjnej Krakowa, podwyższenia poziomu bezpieczeństwa w transporcie i obniżenia jego uciążliwości ekologicznej.

Dzięki projektowi Caravel/Civitas II zakończono m.in. przebudowę ulic Lubicz i Rakowickiej wraz z zastosowaniem nowych „modelowych” przystanków tramwajowo-autobusowych. W ramach promocji ekologicznie czystego transportu, MPK uruchomiło autobusy napędzane sprężonym gazem ziemnym. Powodzeniem nie tylko wśród ekspertów cieszyło się Forum Mobilności, platforma wymiany opinii i doświadczeń w dziedzinie transportu. Na bazie doświadczeń z Genui opracowana i wdrożona została koncepcja tzw. giętkich linii autobusowych. Ważną dziedziną unijnej inicjatywy było promowanie ruchu rowerowego jako alternatywnego środka komunikacji publicznej. Dzięki temu, w sezonie letnim po Krakowie kursuje kilkanaście autobusów zaopatrzonych w bagażniki dla rowerów. Planuje się dalsze poszerzanie dostępności tej usługi.

W oparciu o doświadczenia miast europejskich i rozwiązania proponowane także w projekcie Caravel/Civitas Kraków realizuje sieć parkingów podziemnych, które mają być alternatywą dla parkowania przy ulicach. Ma to uwolnić przestrzeń publiczną dla pieszych i turystów. Pierwszy z tego typu obiektów, pod placem Na Groblach, ma być gotowy w połowie 2009 roku. Kolejny powstanie m.in. w rejonie Muzeum Narodowego przy alei Focha, a także koło Kleparza. Nie wyklucza się też budowy podziemnego parkingu koło Uniwersytetu Rolniczego przy alei Mickiewicza.

Jak zapowiadają przedstawiciele Miasta, mimo że druga edycja programu Caravel/Civitas kończy się, wiele przedsięwzięć, które rozpoczęto realizować w ramach unijnej inicjatywy będzie kontynuowanych. Wśród nich wymienia się wypożyczalnię miejskich rowerów, poszerzanie usługi autobusu na telefon, a także objęcie zintegrowanym systemem taryfowo-biletowym kolejnych korytarzy transportowych. W lepszym stopniu wykorzystany będzie Internet, jako nowoczesne narzędzie przekazu. Jeszcze w tym roku uruchomiona będzie też, w ramach portalu www.krakow.pl, specjalna strona internetowa o tematyce transportowej, gdzie użytkownik w jednym miejscu znajdzie wszystkie interesujące go wiadomości na temat poruszania się po Krakowie.

Miasto będzie też wymieniać doświadczenia na temat działań w zakresie promowania czystego i proekologicznego transportu w ramach nowej unijnej inicjatywy Civitas Catalist.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.caravel-krakow.pl.

źródło: krakow.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj