Centralne Biuro Antykorupcyjne i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymały sześć osób podejrzewanych o korupcję na szkodę szczecińskiego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – dowiedziała się PAP. Jak podała prokuratura: wśród zatrzymanych jest b. dyrektor oddziału regionalnego ARiMR w Szczecinie Jarosław Ł.

Wydział komunikacji społecznej podał w poniedziałek, że zatrzymań dokonano podczas wspólnych działań stołecznej delegatury CBA i ABW w śledztwie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Agenci prowadzili też czynności m.in. w ministerstwie rolnictwa, centrali ARiMR oraz w zachodniopomorskim oddziale tej agencji rolnej.

Według śledczych zatrzymani mieli popełnić przestępstwa korupcyjne związane z funkcjonowaniem Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie.

Płatna protekcja i przyjęcie korzyści osobistej

Wśród zatrzymanych jest osoba pełniąca do 2016 r. funkcję dyrektora tego oddziału – podał wydział w rozmowie z PAP. Zarzucono mu m.in. płatną protekcję oraz przyjęcie korzyści osobistej w zamian za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa. Został on na wniosek prokuratora aresztowany przez sąd.

Zatrzymany przez CBA i ABW wraz z pięcioma innymi osobami b. dyrektor szczecińskiego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to Jarosław Ł. – podała Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

Zabezpieczono nośniki danych oraz dokumentacje księgową

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował, że podczas przeszukań w miejscach zamieszkania zatrzymanych zabezpieczono nośniki danych oraz dokumentację księgową.

Według śledczych zatrzymani mieli popełnić przestępstwa korupcyjne związane z funkcjonowaniem Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie.

Wydział podał, że wśród zatrzymanych jest osoba pełniąca do 2016 r. funkcję dyrektora tego oddziału, a Żaryn dodał, że pozostali to m.in. biznesmen oraz dwaj rolnicy z województwa zachodniopomorskiego.

Wywierał wpływ na pracowników MGMiŻŚ?

“Wspomniany Jarosław Ł. w zamian za przyjęcie korzyści majątkowej podjął się wywarcia wpływu na pracowników Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w celu doprowadzenia do przyjęcia korzystnych zapisów w rozporządzeniu regulującym warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach jednego z programów wspierających zrównoważone rybołówstwo” – podała prokuratura.

“Działania te doprowadziły do przyjęcia zapisów korzystnych dla określonego przedsiębiorcy” – zaznaczyła.

Według śledczych Ł. w związku z pełnieniem funkcji dyrektora szczecińskiego oddziału ARiMR przyjął korzyść osobistą w zamian za skierowanie wniosków producentów rolnych o płatności z pominięciem zasad równego traktowania, obiektywizmu i bezstronności. Te wnioski skierował do dyrektora departamentu płatności bezpośrednich w centrali ARiMR w Warszawie – zarzucają Ł. śledczy.

Pośrednictwo w korzystnym ustawieniu przetargu

B. szczeciński dyrektor miał też powoływać się na wpływy w jednym z oddziałów Agencji Nieruchomości Rolnych i podjąć się pośrednictwa w korzystnym załatwieniu przetargu na zakup nieruchomości rolnej – poinformowała Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

Fałszowanie dokumentów i nadużycie uprawnień

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych podał, że Ł., któremu postawiono siedem zarzutów, oprócz płatnej protekcji, przyjmowania korzyści, również fałszowania dokumentów i nadużycia uprawnień nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Został on na wniosek prokuratora aresztowany przez sąd.

Zatrzymanemu biznesmenowi postawiono zarzut płatnej protekcji, a dwóm rolnikom zarzut udzielenia korzyści majątkowej. Wobec mężczyzn zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz kontaktu z określonymi osobami, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju – podał Żaryn.

Pozostałym zatrzymanym prokurator nałożył poręczenia majątkowe, zakazał kontaktowania się podejrzanych i nakazał dozór policji – poinformowała prokuratura.

 

 

Czytaj więcej

Skomentuj