Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroluje gminę Dubiecko w powiecie przemyskim. Sprawdzana jest umowa dotycząca sprzedaży systemu kanalizacyjnego w gminie.

Kontrolerzy CBA analizują m.in. umowę dotyczącą sprzedaży i dzierżawy gminnej sieci kanalizacyjnej.

Gmina sprzedała sieć jednej z dwóch startujących w przetargu firm, które zajmują się głównie udzielaniem pożyczek. W zamian za nią uzyskała 4,5 mln zł środków, które przeznaczyła na bieżące wydatki. Jednocześnie z umową sprzedaży sieci, gmina zobowiązała się do odkupienia jej ponownie po określonym czasie. Umowa miała też zawierać kwotę czynszu dzierżawnego w ratach. Łącznie przez 60 miesięcy miały one łącznie kosztować gminę ponad 2,5 mln zł.

CBA sprawdza, czy nie jest to ukryta forma pożyczki – kredytu dla gminy. Z dotychczasowym ustaleń wynika, że żadna ze stron umowy nie była faktycznie zainteresowana przeniesieniem własności sieci kanalizacyjnej, lecz wyłącznie przepływem środków pieniężnych. Od momentu sprzedaży do chwili odkupu gmina nie straciła kontroli nad przedmiotem sprzedaży, a kupujący otrzymał czynsz wraz z gwarancją odkupu. Ustalenia wymaga również, czy biorąc pod uwagę stopień zadłużenia, w chwili zawierania przedmiotowej umowy Gmina Dubiecko miała zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych.

Kontrola rozpoczęła się 11 lutego i potrwa do połowy maja 2019 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj