Centralne Biuro Antykorupcyjne zablokowało prywatyzację sieci ciepłowniczej w Środzie Wielkopolskiej. Jedyny oferent nie spełniał wymogów określonych w przetargu. Na polecenie CBA zamknięto przetarg bez wyboru oferty, a dofinansowanie w kwocie prawie 27 mln zł nie zostało wypłacone przez NFOŚiGW.

Funkcjonariusze poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego przyjrzeli się sprzedaży nieruchomości oraz urządzeń i infrastruktury technicznej do przesyłania ciepła w Środzie Wielkopolskiej. Chodziło o majątek miejskiego przedsiębiorstwa komunalnego.

Przetarg ogłoszono we wrześniu 2018 r. Jak ustaliło CBA, w postępowaniu zastrzeżono niepodnoszenie cen za dostawę ciepła przez 5 lat. Jest to sprzeczne z prawem energetycznym i ograniczyło tym samym możliwość wzięcia udziału w tym zamówieniu innych, zainteresowanych nim oferentów.

Jedyny oferent, który przystąpił do przetargu, nie spełniał warunków określonych w przetargu. Spółka nie posiadała odpowiedniego potencjału ekonomicznego i wymaganego 3-letniego doświadczenia w zakresie dostaw ciepła.

Jednocześnie funkcjonariusze prowadzący sprawę ustalili, że oferent miał otrzymać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę prawie 27 mln zł z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę miejskiej sieci ciepłowniczej w Środzie Wielkopolskiej.

O nieprawidłowościach stwierdzonych w ogłoszonym zamówieniu CBA poinformowało burmistrza Środy oraz prezesa MPECWiK. CBA 17 grudnia zamknęło przetarg bez wyboru oferty, a dofinansowanie w kwocie prawie 27 mln zł nie zostało wypłacone przez NFOŚiGW.

Czytaj więcej

Skomentuj