29 lutego w Ministerstwie Środowiska odbył się briefing ministra środowiska Macieja Nowickiego i Yvo de Boera, Sekretarza Wykonawczego Ramowej Konwencji NZ w sprawie Zmian Klimatu.

Spotkanie dotyczyło spraw związanych z organizacją XIV Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wraz z IV Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (COP14), która odbędzie się w grudniu br. w Poznaniu.

Yvo de Boer, Sekretarz Wykonawczy Ramowej Konwencji NZ w sprawie Zmian Klimatu poinformował, że celem Konferencji Klimatycznej w Poznaniu będzie osiągnięcie postępu w zakresie czterech krytycznych obszarów, związanych: z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, adaptacją do zmian klimatu, wprowadzeniem nowych technologii oraz nowych źródeł finansowania.

– Jesteśmy odpowiedzialni za zmiany klimatu i jeśli nie podejmiemy stosownych działań aby im przeciwdziałać to będzie to miało ogromne konsekwencje zarówno ekologiczne, ekonomiczne, jak i w zakresie bezpieczeństwa – poinformował Yvo de Boer, Sekretarz Wykonawczy Ramowej Konwencji NZ w sprawie Zmian Klimatu. – Istnieją jednak nowe technologie, które mogą nam pomóc w powstrzymaniu ich skutków – dodał sekretarz.

Zdaniem sekretarza Konferencja Klimatyczna w Poznaniu zakończy się sukcesem, jeśli uda się utrzymać wiodącą rolę krajów rozwiniętych w zakresie powstrzymywania zamian klimatu, a jednocześnie zaangażować do współpracy kraje rozwijające się.

Prof. Maciej Nowicki podkreślił znaczenie roli Polski jako gospodarza XIV Konferencji Stron Ramowej Konwencji NZ w sprawie zmian klimatu wraz z IV Sesją Spotkania Stron Protokołu, która odbędzie się w grudniu br., w Poznaniu. Jest to największa Konferencja organizowana przez ONZ.  

Pobierz plik audio [.wma]

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj