Jutro, 13 października br., obchodzić będziemy „Międzynarodowy Dzień Bez Elektrośmieci”. To inicjatywa WEEE Forum, czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizacji Odpowiedzialności Producentów Odpadów Elektronicznych, realizowana przy wsparciu ponad 120 organizacji z 70 krajów świata. Tegoroczny Dzień Bez Elektrośmieci odbywać się będzie pod hasłem „Nieważne jak małe, do recyklingu się nadaje”.

Jak szacuje Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), w bieżącym roku na całym świecie wytworzonych zostanie ponad 24 mln ton drobnych elektrośmieci. Wiele z nich, wraz z innymi odpadami, trafi do śmietników.

– Przy okazji 5. edycji „Międzynarodowego Dnia Bez Elektrośmieci” pragniemy przypomnieć, jak ważny jest każdy element elektroniki lub urządzenia elektrycznego, którego już nie używamy, a który niepotrzebnie przechowujemy w domach – wyjaśnia Grzegorz Skrzypczak, Prezes ElektroEko S.A., główny organizator Międzynarodowego Dnia w Polsce. – Urządzenia te zawierają wiele ważnych surowców, które można wykorzystać do produkcji nowych urządzeń elektronicznych lub innego sprzętu, takiego jak: turbiny wiatrowe, części samochodowe, akcesoria domowe czy nowe sprzęty elektroniczne. Wszystko to ma kluczowe znaczenie dla zielonego, cyfrowego przejścia w kierunku  społeczeństwa niskoemisyjnego – dodaje Grzegorz Skrzypczak.

Pod egidą ONZ

W Polsce głównym organizatorem „Międzynarodowego Dnia Bez Elektrośmieci” jest organizacja ElektroEko S.A., która wspólnie z UNEP-GRID Warszawa, czyli Programem Środowiskowym Organizacji Narodów Zjednoczonych, (ang. United Nations Environment Programme, UNEP) i Światową bazą danych o zasobach Ziemi (ang. Global Resource Information Database, GRID), realizuje program działań edukacyjnych skierowanych do konsumentów, mediów, instytucji oraz przedsiębiorców. Parterami wydarzenia są: Związek Cyfrowa Polska oraz APPLiA. Akcja zyskała też patronat honorowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Nie wyrzucaj elektrośmieci!

Ze względu na swój rozmiar przedmioty takie jak słuchawki, elektryczne szczoteczki do zębów, ładowarki czy aparaty fotograficzne, często wyrzucane są do śmietników razem z innymi odpadami. Jedynie w Europie, co roku do koszy na śmieci trafia prawie 1,4 kg elektrośmieci na osobę.

– Oznacza to, że 8% wszystkich odpadów elektronicznych, które wyrzucamy do zwykłych pojemników na śmieci trafia na składowiska odpadów bądź jest spalana – wyjaśnia Anna Podsiadło, Marketing Manager w ElektroEko S.A. – Tego rodzaju postępowanie nie tylko jest niezgodne z prawem, ale też szkodzi środowisku. Oznacza ono również, że cenne surowce zawarte w elektrośmieciach nie zostaną ponownie wykorzystane i będą bezpowrotnie utracone.

Dodajmy, że za wyrzucanie elektrośmieci do pojemników do tego nieprzeznaczonych grozi mandat w wysokości do 5000 zł.

Cenne składniki zawarte w elektroodpadach

Jak zauważają specjaliści, aż 800 gramów srebra, 150 gramów złota i 50 gramów palladu wyekstrahować można z jednej tony płytek drukowanych, które znajdują się w urządzeniach elektronicznych. Jest jednak jeden warunek – najpierw musimy zanieść te urządzenia do punktów odbioru, skąd trafią one do recyklingu. Jeśli tak się stanie, to niebezpieczne substancje zawarte w elektrośmieciach zostaną zneutralizowane, a odzyskane surowce posłużą do wytwarzania nowych produktów.

Inicjatywy dla mieszkańców

Elektrośmieci to najszybciej rosnący strumień odpadów w skali całej Unii Europejskiej, z czego mniej niż 40% poddaje się recyklingowi. Podobnie, lub jeszcze gorzej, jest w innych częściach Świata. Stąd paląca potrzeba podejmowania wysiłków zmierzających do tego, by odwrócić ten rosnący i mocno negatywny trend.

– Organizacje takie jak nasza, które zarządzają systemem zbierania i przetwarzania elektrośmieci,  nieustannie pracują nad tym by właściwe pozbywanie się małych urządzeń elektronicznych było proste i wygodne dla użytkowników oraz dla gospodarstw domowych – mówi Grzegorz Skrzypczak, Prezes ElektroEko SA.

Udostępnianie pojemników do zbierania drobnych elektrośmieci w sklepach, urzędach czy biurowcach, odbiór małych zepsutych urządzeń przy dostawie nowych, a także punkty ich zbierania na terenie miast, to tylko niektóre z inicjatyw prowadzonych przez ElektroEko dla celu zachęcenia ludzi do prawidłowego pozbywania się elektrośmieci.

Jak podkreślają organizatorzy obchodów „Międzynarodowego Dnia Bez Elektrośmieci”, ważna jest też świadomość i edukacja. W ramach akcji czynne będą więc nie tylko mobilne punkty odbioru elektroodpadów.

Przewidziano też wiele działań promujących ideę recyklingu zużytych elektro-produktów, w którą włączyły się instytucje i placówki oświatowe. Więcej szczegółów dotyczących konkretnych przedsięwzięć znaleźć można na internetowej stronie pod adresem:  https://dzienbezelektrosmieci.pl/

Czytaj więcej

Skomentuj