W Witaszyczkach pod Jarocinem 8 kwietnia otwarto najnowocześniejsze w regionie Centrum Gospodarki Odpadami. CGO jest jedynym tego typu zakładem w obrębie 50 km i docelowo będzie przyszykowane do odbioru, segregacji i przetwarzania odpadów z gmin regionu.

Zadaniem nowego Centrum jest segregacja surowców wtórnych, odzyskiwanie odpadów, selektywny odbiór odpadów niebezpiecznych na większą skalę niż odbywało się to dotychczas na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami. Wcześniej segregacja funkcjonowała w znacznie mniejszym zakresie, odbywała się również w mało korzystnych dla zdrowia warunkach czyli ręcznie. Teraz gminna spółka ZGO będzie mogła przyjąć o wiele więcej odpadów, a ich segregacja będzie całkowicie zmechanizowana. CGO pozwoli także na rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów. Jak podkreślał podczas otwarcia burmistrz Jarocina Adam Pawlicki, CGO to przede wszystkim inwestycja w ochronę środowiska naturalnego oraz zdrowie mieszkańców całego regionu.

Budowa pierwszego etapu Centrum Gospodarki Odpadami pochłonęła kwotę 3,8 mln zł. Inwestorem była gminna spółka Zakład Gospodarki Odpadami, a głównym wykonawcą jarocińska firma Rem-Bud. Spółka ZGO przygotowuje się już do drugiego etapu inwestycji, który będzie polegać na budowie nowej i rekultywacji starej kwatery na odpady. Koszt drugiego etapu inwestycji szacowany jest na kwotę ok. 4,5 mln zł, a budowa powinna rozpocząć się w ciągu najbliższego roku. Obydwa etapy inwestycji będą stanowić bazę pod budowę Regionalnego Centrum Gospodarowania Odpadami. W chwili obecnej deklarację współpracy w tym zakresie zgłosiło 15 samorządów gminnych.

źródło: jarocin.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj