Jarociński Zakład Gospodarki Odpadami zakończył kolejny etap rozbudowy Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami. To blisko 1,5 hektarowy, plac do magazynowania i przerobu surowców i odpadów. Powstała też hala do segregacji odpadów i tzw. gratowisko, czyli punkt odbioru odpadów problemowych.

Centrum Gospodarki Odpadami, w ramach budowy którego powstał plac do magazynowania i przerobu odpadów, to jedna z najważniejszych inwestycji proekologicznych nie tylko dla gminy Jarocin, ale także dla całego regionu. CGO budowane przez Zakład Gospodarki Odpadami jest bowiem jedynym tego typu zakładem w obrębie 50 km. Docelowo ma zajmować się odbiorem, segregacją oraz przetwarzaniem odpadów z gmin regionu według najbardziej rygorystycznych wymogów unijnych dotyczących ochrony środowiska i postępowania z odpadami.

Zadaniem Centrum jest segregacja surowców wtórnych, odzyskiwanie odpadów oraz selektywny odbiór odpadów niebezpiecznych. Jak podkreśla Adam Pawlicki, CGO to przede wszystkim inwestycja w ochronę środowiska naturalnego oraz zdrowie mieszkańców całego regionu. – Warto również zaznaczyć, że po wykonaniu drugiego etapu inwestycji, na którą oprócz zakończonej już budowy placu do magazynowania i przerobu odpadów, składa się rozbudowa kwatery do unieszkodliwiana odpadów wraz z infrastrukturą drogową, będziemy posiadali bazę pod budowę Regionalnego Centrum Gospodarowania Odpadami. W chwili obecnej deklarację współpracy w tym zakresie zgłosiło 16 samorządów gminnych – dodaje Mariusz Małynicz, prezes Zakładu Gospodarki Odpadami. Międzygminne porozumie bardzo aktywnie prowadzi prace zmierzające do uruchomienia regionalnego centrum. Teren pod tę inwestycję ZGO ma już zabezpieczony. Został złożony także wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności. – Regionalne centrum będzie odpowiedzialne za przerób odpadów z naszego regionu. Inwestycja będzie realizowana ze środków pochodzących z otrzymanego dofinansowania oraz pieniędzy od gmin wchodzących w skład porozumienia. Członkowie przeznaczą na ten cel kwoty proporcjonalne do ilości mieszkańców – wyjaśnia Małynicz. – Budowa centrum to więcej pieniędzy dla gminy Jarocin z tytułu podatków oraz dodatkowe miejsca pracy – dodaje.

Plac, nowa kwatera oraz drogi dojazdowe, to drugi etap budowy CGO. Prace podzielono na trzy części. Pierwszą z nich było właśnie powstanie placu do magazynowania i przerobu surowców oraz odpadów, drugą – która zakończy się na początku grudnia – jest budowa kwatery (inwestycja jest już realizowana), a trzecią – budowa dróg dojazdowych, która ma zakończyć się w maju 2011r. Drugi etap budowy Centrum Gospodarki Odpadami zamknie się w kwocie 4 mln 764 tys. zł. Inwestycję realizuje firma Drobud.

źródło: jarocin.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj