Wczoraj otwarto Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska „Centrum wodne Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego”. Uczelnia pozyskała na tę inwestycję prawie 42 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

W nowym Centrum przyszli inżynierowie w dziedzinie m.in. zabezpieczeń przeciwpowodziowych i gospodarki wodami będą mieli do dyspozycji m.in. 19 laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą oraz park wodny z modelem rzeki odzwierciedlającym naturalne środowisko rzeczne, które usytuowano na obszarze 1,5 hektara.

Układ wodny obrazuje obieg wody w środowisku z odwzorowaną zlewnią górską i zlewnią rzeki nizinnej. Odpowiednie ukształtowanie doku ze szklaną ścianą umożliwia zejście w głąb zbiornika i obserwację strefy przybrzeżnej, w tym roślin. W Centrum Wodnym zbudowane są modele budowli hydrotechnicznych w korytach i zbiornikach rzecznych.

W otoczeniu Centrum Wody zlokalizowana jest stacja meteorologiczna monitorująca jakość powietrza atmosferycznego i wybrane parametry meteorologiczne. Stacja pracować będzie w sieci monitoringu powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Budynek dydaktyczny i park wodny zostały wyposażone w udogodnienia dla potrzeb nauki i pracy dla osób niepełnosprawnych.

Inwestycja SGGW jest jednym z 36 projektów realizowanych w ramach sektora szkolnictwa wyższego, na które przeznaczono w ramach POIiŚ blisko 600 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj