Jak zapewnia Ministerstwo Energii, w przyszłym roku ceny za prąd dla gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorców nie wzrosną.

Ministerstwo Energii przygotowało projekt ustawy przewidujący pakiet działań osłonowych dla gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście ewentualnego wzrostu cen energii elektrycznej. Przygotowany projekt systemu rekompensat ma zapobiec wyższym rachunkom.

Bezpieczeństwo energetyczne priorytetem ministerstwa

– To co, dzieje się w innych krajach unijnych przekłada się bezpośrednio na sytuację w Polsce. Dlatego w Ministerstwie Energii pracujemy nad odbudowaniem zaufania społecznego do coraz bardziej restrykcyjnej polityki klimatycznej. Podjęliśmy wszelkie działania, które mają ochronić naszych obywateli przed ewentualnymi wzrostami cen prądu – zaznaczył Krzysztof Tchórzewski.

Celem działania resortu jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Ministerstwo Energii przygotowało Politykę energetyczną Polski do 2040 r. która określa kształt miksu energetycznego na kolejne dziesięciolecia. W Sejmie trwają też prace nad ustawą o wysokosprawnej kogeneracji. Działają już: ustawa o rynku mocy i nowelizacje ustawy o OZE, a trwa jednocześnie restrukturyzacja sektora górnictwa węgla kamiennego – informuje resort.

Ceny prądu mogą wzrosnąć nawet o 30 proc.

Rekompensaty za energię

Jak zapewnił Krzysztof Tchórzewski, przygotowywany program rekompensat będzie obejmował m.in. gospodarstwa domowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Zostanie też powołany Fundusz Efektywności Energetycznej i Rekompensat, a jego koszt to 4-5 mld zł. Środki na ten cel będą pochodzić m.in. ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, środków budżetowych oraz wpływów z innych środków publicznych.

Rekompensaty obejmować będą okres od stycznia do grudnia 2019 r. Dla gospodarstw domowych system ten ma nie być uciążliwy, a rekompensaty naliczane będą automatycznie w formie rabatu przez spółki energetyczne dostarczające energię.

Ceny energii rosną. Samorządy robią grupowe zakupy prądu i gazu

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj