Władze Legnicy odebrały 5 grudnia ub.r. Certyfikat Banku Dobrych Praktyk, przyznawany w ramach konkursu „Wzoruj się na najlepszych – Bank Dobrych Praktyk”, organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Ministra Rozwoju Regionalnego. Certyfikat jest dowodem na profesjonalizm działań miasta w zakresie pozyskiwania środków finansowych z europejskich funduszy strukturalnych. Miasto zostało wyróżnione za przedsięwzięcie pn. „Budowa Obwodnicy Zachodniej Legnicy – Etap ID – odcinek od ul. Nowodworskiej do autostrady A4”. Koszt projektu wynosi ponad 23,7 mln zł, z czego blisko 17,8 mln stanowią środki unijne.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj