1 / 6

Ministerstwo Energii ogłosiło wyniki pierwszego konkursu dla klastrów energii. Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii uzyskały 33 klastry.

Ministerstwo Energii w sierpniu 2017 r. ogłosiło konkurs dla klastrów energii na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. Do konkursu zgłoszono 115 wniosków, z których 70 przeszło pozytywne pierwszy etap oceny formalnej i zakwalifikowało się do oceny merytorycznej.

Podmioty uczestniczące w ocenie merytorycznej miały możliwość prezentacji w siedzibie Ministerstwa Energii koncepcji funkcjonowania i rozwoju swojego klastra. Najwyżej ocenione projekty otrzymały Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii.

– Efektywne gospodarowanie surowcami i miejscowym potencjałem energetycznym wpływa na rozwój energetyki rozproszonej stanowiącej ważną formułę uzupełnienia dostaw energii na terenach słabiej zurbanizowanych. Miejscem dla rozwoju tych źródeł są dziś klastry energii – podkreślił w swoim wystąpieniu minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Ministerstwo Energii przyznało 33 Certyfikaty Pilotażowego Klastra Energii. 10 najlepszych otrzymało certyfikat z wyróżnieniem. Miano Lidera w Konkursie przypadło Klastrowi Energii Zbiornika Czorsztyńskiego, który otrzymał maksymalną ilość punktów na etapie oceny merytorycznej.

Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii otrzymały:

 • Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego – Lider

Certyfikaty z wyróżnieniem (lista alfabetyczna):

 • Białogardzki Klaster Energii
 • energyREGION Michałowo
 • Karkonoski Klaster Energetyczny
 • Klaster Energii “Żywiecka Energia Przyszłości”
 • Klaster Energii Serce Podhala
 • Olecki Klaster odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej „ZIELONE OLECKO”
 • Siemiatycki Klaster Energii
 • Słupski Klaster Bioenergetyczny
 • Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej

Certyfikat (lista alfabetyczna):

 • Baligrodzki Klaster Energii Odnawialnej
 • Bezpieczna i czysta energia dla Sokołowa
 • Brenergia – Klaster Lokalnego Systemu Energetycznego
 • Brzeski Klaster Energii Odnawialnej
 • Energetyczny Klaster Oławski EKO
 • Klaster Energia Dolina Zielawy
 • Klaster Energii “Powiatu Przysuskiego”
 • Klaster Energii Południowe Podlasie
 • Klaster Energii Zielony Pierścień Tarnowa
 • Klaster Mazurska Energia
 • Klaster OZE Grudziądz Obszar Zrównoważony Energetycznie
 • Konecki Klaster Energetyczny
 • Kwidzyński Klaster Energii
 • Południowo-Zachodni Klaster Energii
 • Przechlewski Klaster Energii
 • Ryterski Mikroklaster Energii Odnawialnej
 • Siedlecki Klaster Energii (Lider Gmina Kotuń)
 • Siedlecki Klaster Energii (Lider Miasto Siedlce)
 • Sochaczewski Klaster Energii
 • Tarnowski Klaster Energii
 • Wieniawski Klaster Energii Odnawialnej
 • Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica
 • Zielona Generacja Nowy Targ

Czytaj więcej

Skomentuj