Władze Józefowa w powiecie biłgorajskim (woj. lubelskie) chcą utworzyć Zakład Usług Komunalnych. Ma on powstać po to, by zadania własne gminy były wykonywane sprawniej i taniej.

Samorządowy zakład budżetowy, bo taki status będzie mieć ZUK, ma zajmować się zarządzaniem lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, w tym targowiska i terenu wokół niego, a także utrzymaniem dróg, ulic i placów. W przyszłości, poprzez Zakład Usług Komunalnych, samorząd chce też zarządzać nowym cmentarzem oraz prowadzić różne formy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W ramach józefowskiego ZUK-u ma powstać grupa remontowo-budowlana, która będzie mogła wykonywać niektóre inwestycje. – Obecnie realizację pewnych zadań zlecamy wykonawcom zewnętrznym, a moglibyśmy powierzać je właśnie takiemu podmiotowi i w ten sposób dać pracę większej liczbie mieszkańców naszej gminy – wyjaśnia zastępca burmistrza Ireneusz Wilczyński.

Utworzenie ZUK-u ma również doprowadzić do skrócenia procedur, stosowanych przy realizacji zadań własnych gminy. Wykonawców nie trzeba będzie szukać w drodze długotrwałych przetargów. Można je będzie zlecić szybciej, bez takich procedur, samorządowemu zakładowi budżetowemu. Według Ireneusza Wilczyńskiego wprowadzenie nowych rozwiązań usprawni też pracę urzędu. – Realizacja wielu inwestycji i obsługa projektów unijnych wymaga bowiem zaangażowania dużej liczby osób. Część z nich, na przykład pracowników gospodarczych, może przejąć nowy zakład – wyjaśnia Wilczyński.

Ostateczna decyzja w sprawie powołania Zakładu Usług Komunalnych jeszcze nie zapadła. Radni Józefowa mają się zająć tą sprawą podczas lutowej sesji.

źródło: ejozefow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj