Powstania nowych terenów zielonych i wskazania propozycji obszarowych form ochrony przyrody domagają się łódzcy radni.

W wystosowanych do prezydenta Łodzi stanowiskach chcą nie tylko precyzyjnego wyznaczenia unikalnych miejsc przyrodniczych wymagających szczególnej opieki, ale i zwracają się do władz miasta o zaproponowanie nowych terenów zieleni gminnej, takich jak parki czy zieleńce. To według radnych, stworzy mieszkańcom odpowiednie warunki do odpoczynku i rekreacji. Ma również pozwolić na zachowanie walorów krajobrazowych Łodzi oraz przeciwdziałać naruszaniu prawa w zakresie ochrony środowiska.

– Łódź jest miastem, które ma zaledwie niecałe 6 procent terenów chronionych przyrodniczo – mówi radna PO Agnieszka Nowak. – W porównaniu z Krakowem, gdzie wynoszą one prawie 15 procent czy Warszawą – 23,  to rzeczywiście niewiele.

Pomysł radnych spodobał się również władzom miasta i urzędnikom. – Ta inicjatywa wyznacza kierunki ochrony przyrody w trwających właśnie pracach nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Łodzi – mówi Dariusz Wrzos, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ.

źródło: uml.lodz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj