Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala na sesji Rady Miasta wniósł projekt uchwały zmieniający stawki za wywóz odpadów, które będą obowiązywać od 1 lipca 2013 roku.

Nowe stawki liczone na jedną osobę to: 11 złotych za odpady segregowane i 15,50 złotych za śmieci nieposegregowane. Prezydent argumentował, że na uwadze trzeba mieć przede wszystkim dobro mieszkańców. – Obniżenie stawek jest konieczne, biorąc pod uwagę trudną sytuację społeczno-materialną naszych mieszkańców oraz kryzys, który coraz mocniej dotyka kraj a także nasze miasto – argumentował przed głosowaniem prezydent Kotala.

Uchwała przeszła 22 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj