Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA, jako jedna z ośmiu firm w kraju, otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. “Przebudowa źródła ciepła w Opolu – budowa układu wysokosprawnej kogeneracji” .

Nominalna moc cieplna budowanego przy ul. Harcerskiej w Opolu drugiego układu kogeneracyjnego wyniesie ok.28 MWt, a moc elektryczna 10 MWe.

O unijne dofinansowanie z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  ubiegało się kilkadziesiąt firm. Inwestycja ECO, której całkowity koszt wynosi ok. 81 mln zł (netto),  otrzyma również dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Bezzwrotne wsparcie finansowe w sumie wynosi prawie 50 proc. kosztów.
 
Powodem takiej skali dofinansowania jest spełnienie przez projekt najbardziej rygorystycznych wymogów dotyczących zastosowania nowoczesnego rozwiązania technologicznego uzyskującego wysoką efektywność energetyczną, a tym samym  znaczące efekty środowiskowe. Proces wytwarzania energii w elektrociepłowni ECO został uznany przez ekspertów za  najlepsze oraz innowacyjne rozwiązanie adresowane do aglomeracji miejskich takich jak m.in. Opole. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej charakteryzuje go uzyskiwanie bardzo wysokiej sprawności – ponad 80 proc.- co oznacza, że zastosowane paliwo jest wykorzystywane  w sposób efektywniejszy niż konwencjonalne układy kogeneracyjne stosowane w elektrowniach, co ma także bezpośrednie przełożenie na ochronę środowiska naturalnego. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu od 2012 r. w Opolu w skali roku zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do środowiska o prawie 10 ton NO2 ,  3 tony CO, ponad 31 tys. ton CO2 oraz 13 ton pyłu.

Aktualnie elektrociepłownia przy ul. Harcerskiej w Opolu produkuje rocznie na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego Opola ok. 1,5 mln GJ energii cieplnej i ok.55 tys. MWh energii elektrycznej. Już obecnie 23 proc. ciepła jest produkowane w tzw. wysokosprawnej kogeneracji, wykorzystując do tego celu paliwo gazowe. Po przebudowie źródła od 2012 roku udział produkcji energii w kogeneracji wzrośnie do ok. 60 proc. ciepła (ok. 900 tys. GJ)  i 95 tys. MWh prądu, co będzie miało bezpośrednie przełożenie zarówno na stabilizację cen ciepła, zwiększenie ilości oferowanej energii elektrycznej dla klientów zewnętrznych, jak i ochronę środowiska naturalnego.

Obecnie produkowana przez ECO SA energia elektryczna w dużej części jest wykorzystywana przede wszystkim na opolskim rynku lokalnym. Z prądu wytworzonego w elektrociepłowni korzysta m.in. Cementownia Odra, która kupuje ją po konkurencyjnych cenach bezpośrednio w ECO SA. Część energii elektrycznej jest zużywana  na potrzeby własne (zarówno w Opolu, jak i terenowych ciepłowni np. w Strzelcach Opolskich czy w Kluczborku), co ma wymierne efekty ekonomiczne i ekologiczne.

Reszta jest sprzedawana do spółek obrotu energią. Od 2012 r. ilość produkowanego prądu wzrośnie prawie dwukrotnie. Już dziś czekają na nią nowi klienci, zainteresowani produktem ECO SA. Jesteśmy przekonani, że rozszerzona za dwa lata oferta spółki, będzie bardzo dobrą propozycją dla odbiorców z Opola, mogących kupić w ECO energię po konkurencyjnych cenach. Inwestycja ECO SA, skoncentrowana na skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej, będzie również miała przełożenie na poprawę bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do miasta Opola.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj