Spółki SUEZ Zielona Energia i Veolia Energia Poznań podpisały umowę obowiązującą na kolejne 24 lata na sprzedaż ciepła z Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK).

Podpisana umowa reguluje sprawy związane ze sprzedażą i zapewnieniem mocy cieplnej oraz dostawą „zielonego ciepła” w Poznaniu. Dotychczas przez półtora roku eksploatacji spalarni zasady współpracy tej instalacji z poznańskim systemem ciepłowniczym były testowane.

Wykorzystanie odpadów komunalnych do produkcji energii wpisuje się w ramy przyjętej w Grupie Veolia koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym. Jak mówi Paweł Orlof, prezes Zarządu Veolii Energii Poznań: Nasza współpraca z ITPOK daje nam możliwość dywersyfikacji mixu paliwowego, co umożliwi zmniejszenie ilości spalanego węgla.

– Poznańska spalarnia odpadów komunalnych, jako jeden z pierwszych w Polsce nowoczesnych obiektów jest projektem wyjątkowym i nowatorskim – stwierdza prezes Zarządu SUEZ Polska, Stephane Heddesheimer  i dodaje: – Produkcja energii cieplnej w ITPOK odpowiada rocznemu zużyciu ciepła jednego z największych poznańskich osiedli Piątkowo. Istotnym jest dla nas również fakt, że produkcja energii elektrycznej w pełni wystarcza rocznemu zapotrzebowaniu blisko 40 tysięcy mieszkańców Poznania. A wszystko to możliwe jest dzięki odpowiednio zaprojektowanej i wykonanej Instalacji, pozwalającej na uzyskanie najwyższych poziomów efektywności energetycznej i to zarówno dla produkcji energii elektrycznej, jak i cieplnej w kogeneracji.

Veolia Energia Poznań jest producentem ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz zarządza siecią ciepłowniczą. Zaopatruje w ciepło ok. 60 % mieszkańców miasta, a także zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej oraz centra handlowe i usługowe.

SUEZ Zielona Energia została utworzona przez SUEZ Polska (50% udziałów) i Marguerite Waste Polska (50% udziałów). 8 kwietnia 2013 r. Miasto Poznań i SUEZ Zielona Energia (wówczas SITA Zielona Energia) podpisały umowę o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, w ramach której powstał ITPOK.

Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce, w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi realizowany w formule PPP.

„Bez spalarni odpadów nie ma circular economy” – oceniają eksperci

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Wykorzystana w Poznańskiej spalarni technologia ma jakieś 40 lat więc ciężko ją nazwać innowacyjną, wyjątkową czy nowatorską…
    W Poznaniu nie ma dzielnicy Piątkowo – Pana Prezesa niedoinformowano 🙂

Skomentuj