W  zakładzie przetwórstwa ryb „Solmar” w Rusko k. Darłowa oddano do użytku instalację do odzysku ciepła z urządzeń chłodniczych. Jej działanie polega na wykorzystaniu ciepła przegrzania i ciepła skraplania czynników chłodniczych (freonów) oraz ciepła chłodzenia oleju sprężarkowego w układzie chłodniczym przy użyciu wymienników ciepła, pomp i zasobników ciepła.
Dzięki nowej instalacji zagospodarowane zostało ok. 5500 GJ/rok ciepła odpadowego, które dotychczas było bezpowrotnie tracone. Instalacja odzysku ciepła umożliwi pełne pokrycie nowych potrzeb energetycznych związanych z rozbudową zakładu (ok. 900 kW), przy jednoczesnej rezygnacji z rozbudowy istniejącej kotłowni. Odzyskane ciepło zostanie wykorzystane w systemie ciepłowniczym zakładu do przygotowywania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz do celów grzewczych. Ciepła woda będzie wykorzystywana m.in. do rozmrażania ryb, do mycia pojemników, przy produkcji pasz i na potrzeby socjalno-bytowe.
Ze środków EkoFunduszu (375 tys. zł) dofinansowany został zakup i montaż podstawowych elementów instalacji, w tym m.in. wymienników ciepła i zasobników ciepła dla układów c.w.u. i c.o. oraz skraplaczy dla układu wentylacji.
Projekt zrealizowany został w bliskim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego, na terenach występowania unikalnych gatunków fauny i flory takich jak: wydra, łoś, orzeł bielik, mikołajek nadmorski. W rejonie tym znajduje się ponadto wiele ośrodków o charakterze sanatoryjno–wypoczynkowym, w których leczone są m.in. schorzenia dróg oddechowych, układu krążenia oraz alergie i choroby skóry. Budowa instalacji pozwoliła uniknąć budowy kotłowni tradycyjnej, która stanowiłaby źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza, a tym samym przyczyniła się do ochrony tego niezwykle cennego obszaru.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj