Energa OPEC w Ostrołęce oraz Ciepło Kaliskie w tym roku zakończą rekordowe pod względem nakładów modernizacje sieci ciepłowniczych. W ciągu prowadzonych w ostatnich latach prac obie spółki wymieniały infrastrukturę na wielu odcinkach sieci, ale przede wszystkim wdrażały nowoczesny system zarządzania siecią ciepłowniczą.

Dzięki pracom przeprowadzonym w Ostrołęce już zmniejszyły się straty przesyłu i ubytki wody sieciowej. Zwiększyła się za to niezawodność dostaw do odbiorców, którzy otrzymują ciepło o najwyższych oczekiwanych parametrach. Zmniejszenie strat podczas przesyłu ciepła przekłada się na mniejszą ilość paliwa wykorzystywanego w źródle ciepła, a w efekcie na obniżenie emisji substancji szkodliwych do środowiska.

Modernizacja sieci

Energa OPEC w trakcie prac trwających w Ostrołęce od końca 2011 roku wymieniła 6,5 km sieci kanałowych na nowe sieci preizolowane oraz przebudowała 2,5 km sieci napowietrznych. Efektem prac, które w tym roku zakończą się w Kaliszu, będzie m.in. 17,7 km nowych preizolowanych sieci ciepłowniczych oraz przebudowa 17 węzłów ciepła.

Podobnie na efektywność przesyłu ciepła wpłynie modernizacja, która zakończy się jeszcze przed tegorocznym sezonem grzewczym w Kaliszu. Ciepło Kaliskie szacuje, że przeprowadzone prace pozwolą każdego roku zaoszczędzić 35 tys. GJ, czyli ilość ciepła potrzebną do ogrzania przez rok około 700 nowych domów jednorodzinnych.

Wartość projektu realizowanego w Ostrołęce wynosi 27,5 mln zł, z czego już zrealizowano inwestycje na kwotę 25 mln zł. Koszt inwestycji w Kaliszu, realizowanych w ramach projektu rozpoczętego jeszcze w 2007 roku przez miasto, wynosi prawie 31 mln zł. Ciepło Kaliskie, które przejęło modernizacje w 2012 roku, znacznie poszerzyło jej zakres, pozyskując dodatkowe finansowanie ze środków europejskich. Dla obu miast są to rekordowe nakłady na inwestycje w sieci ciepłownicze. Do tej pory przeciętne wydatki na ten cel w Ostrołęce i Kaliszu wynosiły około 2 – 3 mln zł rocznie.

Poza dystrybucją ciepła, Grupa Energa inwestuje w jego nowoczesną produkcję. W zeszłym roku w Ostrołęce blisko siedemdziesięcioletnia elektrociepłownia zastąpiona została  nowym, wyposażonym w akumulator, źródłem ciepła. Dzięki temu Ostrołęka posiada nie tylko nową efektywną sieć ciepłowniczą, ale również jedno z najnowocześniejszych źródeł ciepła, co wprost przekłada się nie tylko na bezpieczeństwo energetyczne i cieplne miasta oraz komfort mieszkańców, ale także na lepszą ochronę  środowiska.

Biomasa w Elblągu

Z kolei w Elblągu, spółka Energa Kogeneracja w zeszłym roku oddała do użytku nowy blok biomasowy. Instalacja, która w skojarzeniu produkuje energię elektryczną i cieplną, zastąpiła starą infrastrukturę produkcyjną spółki. Nowy blok wykorzystuje biomasę agro, która wydziela taką samą ilość dwutlenku węgla, jaką roślina pobiera w trakcie wegetacji. Energa Kogeneracja szacuje, że dzięki temu zmniejszy o ponad 150 tys. ton rocznie bilans emisji dwutlenku węgla, w porównaniu do instalacji o podobnej mocy opalanej węglem kamiennym.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj