Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie protestuje przeciwko zaproponowanej przez Ministerstwo Środowiska wersji rozdziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Zdaniem Izby zastosowana w projekcie metoda przydziału uprawnień nie uwzględnia uzgodnionej wcześniej z branżą metodyki rozdziału tych uprawnień na poszczególne instalacje, eliminując efektywne bodźce rozwojowe w sektorze oraz pozbawia gwarancji pozyskania dodatkowych uprawnień z tytułu przejmowania produkcji ciepła z instalacji nie objętych systemem handlu emisjami. Jednocześnie w ocenie ciepłowników najnowszy projekt KPRU II nie uwzględnia uzależnienia wielkości produkcji ciepła od warunków atmosferycznych.

W ocenie Izby konsekwencją przyjęcia projektu podziału limitów emisji w ostatniej wersji będzie między innymi brak bodźców dla poprawy standardów jakości wytwarzania ciepła zgodnych z polityką ekologiczną Unii Europejskiej, a także dla rozwoju kogeneracji rozproszonej. Nowy podział limitów spowoduje także według Izby Ciepłownictwo Polskie zahamowanie rozwoju efektywnych systemów ciepłowniczych poprzez przyłączanie instalacji nie objętych systemem handlu emisjami i wzrost kosztów dostarczania ciepła w instalacjach, w których następuje zwiększenie produkcji ciepła z racji faktycznego rozwoju rynku odbiorców.

źródło: cire.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj