Co zrobić, by przy dynamicznym rozwoju rynku lotniczego, udało się jednocześnie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych? Trzeba wyposażyć samoloty w technologię, która zmniejszy ich szkodliwość dla środowiska. Temu właśnie ma służyć inicjatywa technologiczna „Clean Sky”, skupiająca 86 organizacji z 16 krajów.

Wspólna inicjatywa technologiczna „Clean Sky” („czyste niebo”) jednoczy partnerów publicznych i prywatnych w celu opracowania środków transportu lotniczego, które będzie cechować mniejsza szkodliwość dla środowiska oraz większa innowacyjność i konkurencyjność.

Sektor lotniczy stoi przed poważnymi problemami. Jego wkład – wynoszący obecnie 3 proc. – w całkowitą emisję gazów cieplarnianych ulegnie prawdopodobnie zwiększeniu wraz z ciągle nasilającym się ruchem lotniczym. Transport lotniczy jest również jednym z głównym źródeł dokuczliwego hałasu. Jednocześnie europejski przemysł lotniczy musi stawić czoła konkurencji na poziomie globalnym, która bez przerwy się nasila.

Unia Europejska postanowiła podjąć to wezwanie, wspierając partnerstwo sektora publicznego i prywatnego, które jednoczą w działaniu ważne podmioty sektora lotniczego i świata nauki.

To właśnie dzięki temu wsparciu rusza dziś wspólna inicjatywa technologiczna „Clean Sky”, która skupia 86 organizacji z 16 krajów, 54 przedsiębiorstwa, w tym 20 MŚP, 15 ośrodków badawczych i 17 uczelni.

Te partnerstwa nowej ery to owoc szczegółowego programu „Współpraca” wdrażającego 7. europejski program ramowy (7. PR) w dziedzinie badań i rozwoju. Inicjatywa, której budżet wynosi 1,6 miliarda euro (w tym 800 milionów ze środków 7. PR), przyśpieszy rozwój innowacyjnych technologii prowadzących do stworzenia nowej generacji „ekologicznych samolotów”.

„Clean Sky” powstanie na bazie sześciu obszarów technicznych (zwanych „demonstratorami technologii zintegrowanej”), począwszy od silników aż po sam kształt samolotów. Specjalne narzędzie do oceny technologii będzie służyć analizie wyników badań, zarówno w fazie eksperymentalnej, jak i w fazie demonstracji w locie.

Inicjatywa „Clean Sky” ma na celu redukcję – do roku 2020 – emisji CO2 o 50 proc., tlenków azotu (NOx) o 80 proc. i zanieczyszczenia hałasem o 50 proc. poprzez wprowadzenie ekologicznego cyklu życia produktów na poziomie projektowania, produkcji, konserwacji i zniszczenia/recyklingu.

źródło: ec.europa.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj