Zarząd Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku ogłasza konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zamkniętej kwatery składowania odpadów.

Przedmiotem konkursu ogłoszonego 15 lutego 2011 r. jest opracowanie koncepcji zagospodarowania skarpy oraz wierzchołka zamkniętej kwatery składowania odpadów – elementu zakładu unieszkodliwiania odpadów prowadzonego przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. z siedzibą Gdańsku przy ul. Jabłoniowej wraz z terenem zbiornika wodnego znajdującego się u jej podstawy od strony północnej oraz terenem wokół zbiornika wodnego Potoku Kozackiego. Celem konkursu jest uzyskanie koncepcji rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego dla tego obszaru, która podnieść może jego atrakcyjność i nadać mu nową funkcję.

Do udziału w konkursie organizator zaprasza firmy i projektantów zajmujących się projektowaniem i realizacją zagospodarowania terenów zieleni (ogrodów, parków, miejsc publicznych itp.) oraz inne osoby fizyczne, w tym studentów architektury i innych zainteresowanych stworzeniem własnej koncepcji, która może zmienić i poprawić wizerunek tej przestrzeni.

Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową. Konkurs potrwa do 15 maja 2011 r.

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem dostępne są na stronie Zakładu Utylizacyjnego: www.zut.com.pl

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj