Rada Ministrów zajmie się rządowym projekt rozporządzenia w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 w przyszłym tygodniu.

W komunikacie na temat stanu prac nad KPRU II Ministerstwo Środowiska przypomina, że projekt Rady Ministrów 12 lutego, po konsultacjach społecznych oraz po przyjęciu go przez inne resorty podczas konferencji uzgodnieniowej w dniu 6 marca został na posiedzeniu w dniu 18 marca rozpatrzony przez Komitet Europejski Rady Ministrów.

Następnie zgodnie z rekomendacją Komitetu projekt został włączony pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. Ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz i uzupełnienia Oceny Skutków Regulacji, projekt KPRU II został przyjęty przez Komitet Stały w dniu 17 kwietnia, z głosem odrębnym Ministerstwa Skarbu Państwa.

Ostatecznie zgodnie z decyzją Sekretarza Rady Ministrów projekt rozporządzenia zostanie rozpatrzony przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj