AKTUALIZACJA. W ostatnich dniach otrzymaliśmy od naszych Czytelników dużo pytań dotyczących prac nad rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Resort środowiska zapowiada, że najnowsza wersja projektu zostanie opublikowana w drugiej połowie kwietnia.  

O projekcie w sprawie MBP mówił wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk 26 marca podczas konferencji  „Rynek gospodarki odpadami – jak skończyć z fikcją i patologiami?” zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą. Wiceminister Ostapiuk zapowiedział wówczas, że projekt jest skierowany do konsultacji, a jego podpisanie przewidziane jest w ciągu dwóch miesięcy.

Joanna Józefiak, kierująca Zespołem do Spraw Komunikacji i Promocji w Ministerstwie Środowiska: – Obecnie w resorcie środowiska trwają prace mające na celu przygotowanie nowej wersji projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Konieczność ta wynikła w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, a także ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Po zakończeniu prac, projekt ww. rozporządzenia zostanie udostępniony, w ramach konsultacji oraz uzgodnień międzyresortowych, na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Udostępnienie projektu przewidujemy na drugą połowę kwietnia 2015 r.

Z naszych informacji wynika, że projekt rozporządzenia został już parafowany przez wiceministra Ostapiuka, ale wstrzymany przez Departament Prawny ministerstwa z powodów formalnych. W chwili, gdy tylko projekt zostanie upubliczniony, udostępnimy go w serwisie portalkomunalny.pl

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj