Z badania przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie RWE Polska wynika, że aż 21% Polaków byłoby skłonnych do zainwestowania w panele fotowoltaiczne.

Badanie dotyczyło postrzegania energii elektrycznej wśród Polaków. Jego wyniki pozwoliły stworzyć profil potencjalnego polskiego inwestora w panele fotowoltaiczne – potencjalnego polskiego prosumenta.

Co piąty badany (21%) przyznał, że byłby skłonny zainwestować w panele fotowoltaiczne o wartości ok. 10 000 zł, zwłaszcza, gdyby inwestycja zwróciła się w ciągu 5 lat. Podobnie 21% badanych było przeciwnych zainwestowaniu w takie urządzenie. Co ciekawe, 50% respondentów wskazało, że nie są zainteresowani taką inwestycją uzasadniając, że podyktowane jest to brakiem możliwości zainstalowania paneli lub wpływu na tego typu decyzję Pozostałe 8% badanych nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

46% zainteresowanych inwestycją w panele fotowoltaiczne deklaruje zarobki miedzy 2501 a 4000 zł netto w gospodarstwie domowym. Kolejne 21% potencjalnych prosumentów zarabia od 1501 do 2500 zł netto w przeliczeniu na dochód rodziny. Mniejszy udział w tej grupie mają zainteresowani charakteryzujący się dochodem gospodarstwa domowego poniżej 1500 zł netto (17%) oraz powyżej 4000 zł netto (także 17%)

Najbardziej skłonne do zakupu paneli PV byłyby osoby poniżej 29 roku życia (23%). Mniejsze zainteresowanie taką inwestycją cechuje osoby w przedziale wiekowym 30-39 lat (21%) oraz przekraczające 60 lat (21%). Pozostali potencjalni inwestorzy w panele PV należą do grupy wiekowej 40-49 lat (18%) oraz 50-59 lat (17%).

Co ciekawe, 81% potencjalnych inwestorów w panele fotowoltaiczne wyraża skłonność do inwestycji w drodze leasingu, gdyby kosztowało to około 1000 zł rocznie i pozwalało zaoszczędzić ponad 1000 zł na rachunku za energię elektryczną w skali roku.

Inwestycja w panele PV mogłaby być rozważana głównie przez osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich (51%), w miejscowościach do 20 000 mieszkańców (15%) oraz w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (15%). Pozostałe 32% respondentów skłonnych do inwestycji w panele fotowoltaiczne zamieszkuje miejscowości o poziomie zaludnienia do 50 000 mieszkańców (8%) oraz do 200 000 mieszkańców (12%).

Jeśli natomiast chodzi o rodzaj budynku, który zamieszkuje potencjalny prosument to 59% badanych wyrażających zainteresowanie zakupem paneli fotowoltaicznych mieszka w domu jednorodzinnym, bliźniaku lub w zabudowie szeregowej. Pozostałe 41% mieszka w budynku wielorodzinnym lub bloku.

Poproszeni o wskazanie dwóch najważniejszych czynników przemawiających za nabyciem paneli fotowoltaicznych, respondenci, na pierwszym miejscu stawiali możliwość obniżenia rachunków za energię elektryczną. Wskazało na nią 57% badanych. Na drugim miejscu badani umieścili niezależność od firm produkujących energię (15%). Z kolei, na trzeciej pozycji znalazła chęć czynnego udziału w ochronie środowiska, na którą wskazało 13% osób objętych badaniem. Ten czynnik częściej wybierała grupa osób o dochodach powyżej 4000 zł netto w gospodarstwie domowym. Na kolejnym miejscu uplasował się wynikający z posiadania panelu wyższy status społeczny (5%). 1% badanych wskazał inny czynnik, a pozostali nie byli w stanie tego uczynić.

Prosument-RGB

Badanie omnibusowe zostało zrealizowane na terenie całej Polski przez TNS Polska w 2014 r., na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków powyżej 15 roku życia. Terminy „potencjalny prosument” oraz „potencjalny inwestor w panele fotowoltaiczne” odnoszą się do respondentów, którzy na pytanie „Czy w ramach domowych inwestycji, kupiłby Pan/i panel fotowoltaiczny, pozwalający na pozyskiwanie energii z promieniowana słonecznego wart ok 10 000 PLN?”.

Opr. Na podstawie informacji prasowej RWE

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj