Tylko co trzeci Polak wie, czym jest różnorodność biologiczna i jakie są główne zagrożenia wynikające z jej utraty. Nie doceniamy też wagi indywidualnych działań każdego z nas na rzecz ochrony przyrody. Uważamy natomiast, że za ochronę środowiska powinny odpowiadać przede wszystkim władze – pokazują wyniki badania opinii publicznej przeprowadzonego dla Ministerstwa Środowiska.

W ramach obchodów trwającego Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej Ministerstwo Środowiska zorganizowało szereg działań, które miały przybliżyć Polakom problem traconego bogactwa różnorodności biologicznej. Ich celem było także pokazanie, jak można przeciwdziałać temu zjawisku w indywidualnym zakresie. Dzięki badaniu świadomości i postaw Polaków w odniesieniu do różnorodności biologicznej i jej utraty, przekonaliśmy się, że jest to temat wciąż większości Polaków nieznany. Wiek, wykształcenie, czy miejsce zamieszkania, nie mają większego wpływu na stan świadomości w tym zakresie. Polacy uważają ponadto, że ochrona środowiska i ekologia to problem rządu i instytucji. Cieszy jednak to, że aż 58% Polaków deklaruje podejmowanie proekologicznych działań, takich jak np. używanie własnych toreb wielokrotnego użytku zamiast plastikowych reklamówek, sortowane śmieci, oszczędzanie wody czy energii.

Badanie wykonane przez ośrodek MillwardBrown SMG/KRC zostało sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Raport – Stan świadomości i postaw mieszkańców Polski wobec utraty różnorodności biologicznej


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj