Na stronie internetowej resortu środowiska został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych – po konsultacjach społecznych. Zgodnie z przewidywaniami, wejdzie ono w życie od nowego roku. Projekt zakłada, że największego wzrostu ponoszonych przez przedsiębiorców obciążeń z tytułu wpłacanej opłaty produktowej można się spodziewać w przypadku wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach ze stali oraz ze szkła gospodarczego. Nie przewiduje się wzrostu wymaganych poziomów dla opakowań z drewna.
Natomiast 23 maja br. ogłoszono jednolity tekst Ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (DzU z 2007 r. nr 90, poz. 607).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj