Do końca kwietnia poznamy szczegółową listę i harmonogram realizacji inwestycji, które mają być realizowane w ramach rekompensaty za budowę spalarni odpadów przy ulicy Gieroycia w Nowej Hucie. Zajmuje się tym powołany przez Prezydenta Jacka Majchrowskiego Zespół Zadaniowy złożony z przedstawicieli Miasta i Rady Dzielnicy XVIII.

Prezesi Krakowskiego Holdingu Komunalnego i Krakowskich Wodociągów, dyrektorzy Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz Zarządu Infrastruktury Sportowej, a także ośmiu radnych Dzielnicy XVIII. Łącznie 13 osób weszło w skład Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania zakresu i harmonogramu realizacji przedsięwzięć na terenie dzielnicy XVIII oraz przygotowania projektu umowy społecznej dotyczącej realizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

Na czele gremium stanął Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji Miejskich. – Naszym podstawowym zadaniem jest przestawienie listy inwestycji, które mają zostać zrealizowane jako rekompensata za budowę ekospalarni – wskazuje Tadeusz Trzmiel. 

Radni „osiemnastki”, którzy 29 stycznia zgodzili się na budowę nowoczesnego zakładu przetwarzania odpadów w rejonie ulicy Giedroycia zaproponowali około 50 przedsięwzięć. Chodzi o budowę lub remonty infrastruktury drogowej, a także inwestycje w dziedzinie sportu i rekreacji. Proponuje się też zwolnienie z opłat za wywóz śmieci osób mieszkających bezpośrednio przy planowanym zakładzie i specjalne stawki za ogrzewanie i ciepłą wodę.

Gwarancją, że uzgodnione inwestycje zostaną zrealizowane będzie umowa społeczna. Propozycję dokumentu ma także przedstawić Zespół Zadaniowy powołany przez Prezydenta. – Umowa ma być gwarancją, że strona społeczna będzie traktowana jako podmiot i że będzie aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach budowy zakładu – wyjaśnia na łamach „Dziennika Polskiego” nowohucki radny Tomasz Urynowicz.

Prace Zespołu Zadaniowego zakończą się 30 kwietnia. Wtedy też poznamy listę zadań, które będą realizowane w zamian za budowę spalarni, harmonogram ich realizacji, a także projekt umowy społecznej w sprawie budowy spalarni. Przewiduje się, że pierwsze posiedzenie Zespołu odbędzie się w przyszłym tygodniu. 

źródło: krakow.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj