– Głównym czynnikiem determinującym rozwój OZE będzie tempo spadku kosztów technologii i urynkowienia źródeł odnawialnych – mówił wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas konferencji Areopag Energii Odnawialnej.

Tobiszowski podkreślił, że dostosowywanie się do coraz ostrzejszych wymogów środowiskowych i klimatycznych to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi sektor energetyczny. – Nowe rozwiązania umożliwiające funkcjonowanie w europejskim środowisku regulacyjnym wymusza także rozwój elektromobilności – dodał.

Zdaniem wiceministra Tobiszowskiego postęp w efektywności energetycznej jest naturalnym sojusznikiem w wypełnianiu zobowiązań do ograniczania CO2, a obszarem rozwoju energetyki odnawialnej będzie również polska strefa ekonomiczna Morza Bałtyckiego. Morskie farmy wiatrowe przyczynią się do stabilizowania pracy krajowej sieci elektroenergetycznej.

– Jesteśmy również przekonani, że możliwy jest rozwój w dziedzinie konwencjonalnej energetyki zawodowej. W przyszłości to może być  nasza specjalność, zarówno w badaniach naukowych, jak i we wdrożeniach – podsumował wiceszef resortu energii.

Wśród tematów omawianych podczas konferencji znalazły się m.in. marketyzacja odnawialnych źródeł energii, perspektywy rozwoju technologii i regulacji dotyczące magazynowania energii i problem gwarancji pochodzenia 2.0.

Paneliści odnieśli się do systemu aukcyjnego, potencjalnych mechanizmów wsparcia po roku 2020 oraz potrzeby rozwoju krajowego rejestru gwarancji pochodzenia i magazynów energii jako elementu efektywnego rynku energii elektrycznej.

Transmisja z konferencji dostępna poniżej:

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj