UOKiK alarmuje, że przygotowywane przepisy dotyczące gospodarki odpadami oznaczają wzrost cen wywozu śmieci. Samorządowe spółki pozbędą się konkurencji – informuje “Parkiet”.

Przygotowywany przez rząd projekt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że gmina będzie mogła wybrać jedną, dwie firmy, które uzyskają wyłączność na wywóz śmieci. Ponadto na obszarze zamieszkałym przez 150 tys. osób będzie mógł funkcjonować tylko jeden zakład zajmujący się utylizacją odpadów.

Zdaniem cytowanego przez "Parkiet" Witolda Zińczuka, przewodniczący Rady Programowej Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami, wejście tych przepisów w życie oznacza upadek kilkuset małych i średnich firm zajmujących się zbiórką i wywozem śmieci, a tym samym likwidację tysięcy miejsc pracy. Jego zdaniem ustanowienie monopolu  doprowadzi też do wzrostu opłat i zwiększy zagrożenie korupcją.

Obawy firm zajmujących się gospodarką odpadami podziela Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. – Cele zapisane w ustawie da się osiągnąć bez ustawowego ograniczania konkurencji – zapewnia Elżbieta Witkowska-Grochowalska, zastępca dyrektora w UOKiK.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego odpowiada, że niczym nieograniczona konkurencja na rynku gospodarowania odpadami prowadzi do negatywnych efektów. 

źródło: parkiet.com

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj