Prezes UOKiK wydał pozytywną decyzję w sprawie nabycia przez Columbus Energy 100 proc udziałów w spółce Vortex Energy-Obrót. Tym samym spółka może już zawierać umowy kompleksowe z klientami.

–  Od tej chwili możemy zawierać z klientami umowy kompleksowe na sprzedaż i dystrybucję energii, co z kolei umożliwi nam realizację usługi “Prąd jak Powietrze” – komentuje Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy.

W ramach tej usługi można odebrać z sieci energetycznej 100 proc. nadwyżek energii, którą produkuje się w ramach własnej instalacji fotowoltaicznej. Firma daje też gwarancję, iż odzyskana energia pochodzi ze źródeł odnawialnych.

– W kolejnym etapie realizacji usługi nasi klienci będą mogli monitorować swoje saldo z dnia na dzień oraz przekazywać niewykorzystane nadwyżki energii innym użytkownikom, którzy mają z nami umowę – wyjaśnia D. Zieliński. – Umożliwi to specjalna aplikacja dostępna przez przeglądarkę oraz z poziomu smartfona. Jej funkcjonalności ułatwią klientom współpracę z nami oraz zarządzanie swoją energią, począwszy od monitorowania produkcji instalacji, przez przesyłanie nadprodukcji, aż po ładowanie samochodu elektrycznego.

Pierwszy etap realizacji usługi, a tym samym zmiany sprzedawcy energii, rozpocznie się już w maju.

Czytaj więcej

Skomentuj