Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przyjęły sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

– Cieszę się z ogromnego postępu prac nad ostatecznym kształtem ustawy o odpadach komunalnych – mówi minister Srodowiska Andrzej Kraszewski. – Mamy szansę uporać się i z górą śmieci, pod jaką może utonąć Polska, i z nieprawidłowościami na tym rynku. Naszym celem jest spełnienie oczekiwań Polaków, żeby uporać się z problemem śmieci w kraju, samorządom dać skuteczne narzędzie do organizacji odpowiedniego systemu, a przedsiębiorcom zagwarantować konkurencyjne warunki prowadzenia działalności. Zgodnie z przyjętymi w Sejmie zapisami ustawa, od momentu wejścia w życie, da gminom czas na wdrożenie systemu, który obowiązkowo obejmie wszystkich po upływie 18 miesięcy – dodaje minister Kraszewski.

Ustawa została przyjęta przez Radę Ministrów 16 listopada br. Dalsze prace nad projektem ustawy obejmują m.in. konieczność jej przyjęcia przez Sejm, następnie Senat oraz podpisanie przez Prezydenta RP. Przewidywane ogłoszenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to połowa 2011 r.,  wejście w życie – styczeń 2012 r., z określonymi okresami przejściowymi dla poszczególnych rozwiązań.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj