W 2006 roku wytworzono 1818 GWh energii elektrycznej z biomasy. To oznacza, że nastąpił czterokrotny wzrost produkcji energii z tego źródła w porównaniu z 2002 rokiem – informuje “Gazeta Prawna”.

W Polsce największy potencjał, jeżeli chodzi o wykorzystanie źródeł odnawialnej energii, leży w biomasie. Wykorzystanie tych materiałów i odpadów jest korzystne przede wszystkim dla środowiska naturalnego, ale jednocześnie może okazać się opłacalne dla indywidualnych przedsiębiorców, którzy zamierzają zajmować się produkcją energii z biomasy.

Jak przypomina "GP", od 2005 roku przedsiębiorstwa, które zajmują się sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom końcowym, są zobowiązane do uzyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii. System ten niejako wymusza na przedsiębiorstwach energetycznych zakup energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii.

UE jasno wyznacza cele, które stoją zarówno przed całą Wspólnotą, jak i państwami członkowskimi. Zasadniczymi są: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20 proc., przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej o 20 proc. oraz wzroście do 20 proc. udziału odnawialnych źródeł w ogólnym zużyciu energii.

źródło: Gazeta Prawna

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj