Zgodnie z danymi podanymi przez Europejskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej (EWEA), w roku 2008 energia wiatrowa doświadczyła największego wzrostu zainstalowanej mocy w stosunku do wszystkich innych technologii wytwarzania energii.

Statystyki wskazują, że w 2008 roku aż 43 procent nowo zainstalowanych mocy wytwórczych w Unii Europejskiej pochodziło  z energetyki wiatrowej, przewyższając tym samym technologie wykorzystujące węgiel, gaz czy energię nuklearną.

W zeszłym roku zainstalowano w Unii Europejskiej 19 651MW nowej mocy. Z tego energetyka wiatrowa – 8 484 MW (43%); 6 932 MW (35%) gaz; 2 495 MW (13%) ropa naftowa, 762 MW (4%) węgiel oraz 473 MW (2%) elektrownie wodne.

Po raz pierwszy wiodącą technologią jest energia wiatrowa. Pod koniec 2008 roku łączna moc zainstalowana w Unii Europejskiej wynosiła 64 949 MW czyli o 15% więcej niż w 2007. Dane wskazują na to, że energetyka wiatrowa jest niekwestionowanym liderem w Europie w staraniach o czystą energię odnawialną. Średnio na każdy dzień pracy w 2008 roku przypadało 20 nowo zainstalowanych turbin wiatrowych. Pod koniec 2008 roku 160,000 pracowników było bezpośrednio lub pośrednio zatrudnionych w sektorze, w którym zainwestowano 11 miliardów euro. Całość zainstalowanej mocy jest  w stanie wyprodukować w ciągu roku 142 TWh energii elektrycznej, co stanowi 4,2 % zapotrzebowania Unii Europejskiej i pozwala uniknąć emisji 108 milionów ton CO2 rocznie, czyli tyle ile produkuje 50 milionów samochodów.

Rok 2008 jest również rokiem najsilniejszego dotąd rozwoju tego sektora w krajach nowo przyjętych do Unii Europejskiej. Węgry powiększyły dwukrotnie swoje moce wytwórcze do 127 MW, Bułgaria potroiła z 57 MW do 158 MW. Polska jako rozwijająca się najszybciej w 2008 roku obecnie posiada 472 MW, po wzroście z 276 MW. Poza krajami Unii Europejskiej, Turcja potroiła swoje zasoby z 147 MW do 433 MW.

Jeśli chodzi o energetykę wiatrową na morzu, to w 2008 roku zainstalowano 357 MW, co daje łącznie 1471 MW zainstalowanej mocy. W chwili obecnej stanowi to prawie 2,3 % całego sektora energetyki wiatrowej w Europie.

źródło: psew.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj